Rekisteriselosteet

Jäsenrekisteri

1

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hallin seutu ry

Osoite: Manuntie 21 A 1, 35600 Halli

Yhteydenottoa sähköpostilla suositellaan.

email: posti@hallinseutu.net

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Yhdistyksen sihteeri

Osoite:

Kts kohta 1.

email:

Kts kohta 1.

3

Rekisterin nimi

Hallin seutu ry:n jäsenrekisteri

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ajantasaisen jäsenrekisterin pitäminen yhdistyslain vaatiman jäsenrekisterin ylläpitämiseksi ja jäsenyyden hoitamiseksi; mm.

- yhteydenpito jäseniin

- jäsenmaksujen periminen

- äänivaltaisuuden toteaminen yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenyyden loputtua kaikki henkilöä koskevat henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä.

Jäsenmaksutiedot jäävät yhdistyksen kirjanpitoon vähintään kirjanpitolain vaatimaksi ajaksi.

Tarvittaessa julkaistavista tilastoista (jäsenmäärä jne) ei voi tunnistaa yksittäistä jäsentä.

Mahdollisten henkilökohtaisten jäsensivujen käyttöoikeuksien valvomiseksi on luettelo, jossa on jäsenelle ilmoitettu käyttäjätunnus.

5

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisterissä on jokaisesta jäsenestä yhdistyslain vaatimat tiedot

- täydellinen nimi (etu- ja sukunimet)

- kotikunta.

Lisäksi jäsenyyden hoitamiseksi on jokaisesta

- postiosoite

- jäsennumero ja jäsentyyppi

- jäseneksi liittymisajankohta, jäsenyyden voimassaolo ja muut tarvittavat jäsenyyteen liittyvät tiedot

- mahdollinen jäsensivujen käyttäjätunnus tai muu tarvittava tieto.

Lisäksi rekisterissä on sen mukaan kuin jäsen on ilmoittanut

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

- muut jäsenten vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot.

Jäsenmaksuluettelo

- Sähköpostiosoitteisiin lähetettävät viestit lähettää rekisterista vastaava sihteeri tai taloudenhoitaja.

- Jäsenmaksujen suoritukset valvotaan pankin tiliotteilla. Maksaneiden tiedot poistetaan jäsenmaksuluettelosta.

Tarvittaessa jäsenen toiminta ja asema yhdistyksessä ilmenee pöytäkirjoista ja toimintakertomuksista, jotka arkistoidaan vähintään lain vaatima aika.

Yhdistyksen www-sivuilla voi olla yhdistyksen toimihenkilöiden tai yhteyshenkilöiden  tehtävä ja nimi.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu jäseniltä itseltään.

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin ylläpito on sihteerin ja rahastonhoitajan vastuulla. Hallituksen jäsenillä on rekisteriin katseluoikeus. Yhdistyksen jäsenillä on lain mukainen tiedonsaantioikeus itseään koskeviin rekisterissä oleviin nimi- ja osoite- ym. tietoihin. Yhdistyksen toimihenkilöillä on tehtävänsä mukainen tiedonsaantioikeus esim. äänivaltaisuuden toteamiseksi kokouksessa.

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot kysymällä yhdistyksen sihteeriltä.

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille ilman jäsenen nimenomaista lupaa tai lakisääteistä tarvetta. Jäsenviestinnän hoitaa yhdistys itse.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto:

Mahdollinen jäsenrekisterin paperiversio on sihteerillä lukitussa tilassa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

Jäsenrekisterin sähköinen versio on suomalaisella palvelimella ja asianmukaisesti salasanasuojattu. Varmuuskopio on salasanasuojattuna erillisellä tietovälineellä.

10

Selosteen hyväksyntä

Esitelty perustamiskokouksessa 13.3.2019

Päivitetty hallituksessa 26.3.2019 ja 19.1.2020

 

Valokuitukyselyrekisteri

1

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hallin seutu ry

Osoite: Manuntie 21 A 1, 35600 Halli

Yhteydenottoa sähköpostilla suositellaan.

email: posti@hallinseutu.net

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Yhdistyksen sihteeri

Osoite:

Kts kohta 1.

email:

Kts kohta 1.

3

Rekisterin nimi

Hallin seutu ry:n valokuitukyselyrekisteri

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä tiedot niistä talouksista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita hankkimaan valokuituliittymän.

Kerättyjen tietojen perusteella arvioidaan, onko valokuituverkkohankkeen toteutukselle edellytyksiä Hallin taajamassa.

5

Rekisterin tietosisältö

Valokuitukyselyrekisterissä on vain valokuituhankkeen toteuttamisedellytysten arviointiin ja tiedottamiseen tarvittavat tiedot.

- nimi (etu- ja sukunimi)

- lähiosoite Hallin taajamassa

- sähköpostiosoite

Tietoihin ei yhdistellä tai tietoja ei yhdistetä mihinkään muihin tietoihin tai rekistereihin. Rekisterin tiedot tuhotaan heti tarpeen päätyttyä.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu kyselyyn vastanneilta itseltään.

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Valokuitukyselyrekisterin ylläpito on sihteerin ja yhdistyksen internetsivujen ylläpitovastaavan vastuulla. Hallituksen jäsenillä on rekisteriin katseluoikeus. Tietonsa luovuttaneilla on lain mukainen tiedonsaantioikeus itseään koskeviin rekisterissä oleviin tietoihin. Yhdistyksen toimihenkilöillä on tehtävänsä mukainen tiedonsaantioikeus tietoihin.

Jokaisella tietonsa luovuttaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot kysymällä yhdistyksen sihteeriltä.

Tietoja ei jaeta yhdistyksen ulkopuolelle ja yhteystietoja käytetään vain yhdistyksen ja tietojen luovuttajan väliseen tiedottamiseen valokuituhankkeen osalta. Muuhun tiedottamiseen yhteystietoja ei käytetä.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto:

Mahdollinen rekisterin paperiversio on sihteerillä lukitussa tilassa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

Valokuitukyselyrekisterin sähköinen versio on suomalaisella palvelimella ja asianmukaisesti salasanasuojattu. Varmuuskopio on salasanasuojattuna erillisellä tietovälineellä.

10

Selosteen hyväksyntä

Hyväksytty hallituksessa 2.2.2021

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer